Introduktion

Ældre menneskers andel af befolkningen er støt stigende og en aktiv brug af alle de digitale muligheder kan spille en vigtig rolle for ældres livskvalitet. TECHSenior projektet tilbyder læringsprogrammer og værktøjer, som ældre kan drage fordel af med henblik på at blive mere uafhængige og aktive inden for alle aspekter af det sociale liv.

Udfordringen

I hele verden – og også i høj grad i Europa – gør det sig gældende, at befolkningens levealder er hastigt stigende. Den økonomiske udvikling og forbedringer inden for en række områder gennem det sidste århundrede har placeret de 28 EU lande blandt de førende i verden med en forventet levetid på 83,3 år for kvinder og 77,8 år for mænd, ifølge Eurostat. Ældre har en fordeling på 18,9% af befolkningen i de 28 EU lande, hvilket er en stigning på 2,3 % sammenlignet med 10 år tidligere.
Hvordan bevarer vi ældres evne til at tage vare på sig selv?

Hvorfor bruge digitale løsninger?

Digitale løsninger giver ældre mennesker mulighed for at forblive uafhængige og aktive i alle aspekter af det sociale liv i længere tid. Et selvstændigt og uafhængigt liv knytter sig i det moderne samfund i høj grad til brugen af PC eller smartphones, fordi disse redskaber via internettet har potentialet til at opfylde mange behov. Derved giver de aktive ældre mulighed for at forbedre deres livskvalitet samt styrke mental og social rehabilitering. Ved at gøre brug af de muligheder, som ny teknologi tilbyder, kan ældref.eks. bestille madvarer og andre produkter online, bruge netbank, overføre beløb mellem konti, få adgang til offentlige hjemmesider, booke billetter samt blive fortrolige med telemedicin. Derudover kan man via email og andre sociale netværk nemmere kommunikere med venner og familie, specielt når de bor i andre byer eller i udlandet. Kort sagt kan disse moderne redskaber  gøre ældres liv bedre og mere uafhængigt og pleje- og sundhedspersonale og frivillige, der er i kontakt med ældre, kan støtte dem i brugen af de nye muligheder inden for digitale løsninger. På trods af dette vigtige aspekt i udnyttelsen af digitale muligheder, er der en mangel på egnede undervisningsprogrammer.

Hvad er vi optaget af?

I et målrettet samarbejde mellem europæiske partnere er der i TECHSenior projektet blevet udviklet et læringsprogram i form af såkaldt “blended learning”, så de ældre bliver i stand til at opnå basale færdigheder i forhold til elektronisk udstyr og programmer.

Der er tale om to typer læringsprogrammer. I det ene program er den menneskelige faktor involveret gennem undervisning og øvelser, ved hjælp af specifikke metoder. Det andet program er et ”e-læringsprogram”, som man finder på en elektronisk platform, der vil fungere dels som en redskabs-bank, dels som fortsat støtte ved læringen. Undervisningsprogrammet vil være tilpasset de særlige behov, som ældre har. Til det formål er der blevet udviklet læringsprogrammer for undervisere, som er blevet undervist i at bruge specifikke undervisningsmetoder, og som er i stand til at anvende dem i undervisning af pleje- og sundhedspersonale, eller til at anvende dem direkte i undervisningen af ældre.

Målgruppe

 

Ældre

Ældre over 55 år, opdeles i projektet i to grupper. Den første gruppe er mere aktive ældre mht. anvendelsen af IT teknologi og den anden gruppe er mindre aktive ældre mht. anvendelsen af IT teknologi.

Undervisere/lærere

I løbet af projektet er undervisere/lærere blevet undervist i, hvordan man underviser ældre. De skal ikke kun være i stand til at undervise ældre: De skal også kunne undervise pleje- og sundhedspersonale i at støtte ældre i håndteringen af ny IT teknologi/digitale løsninger, samt øge deres personlige udvikling i tilknytning hertil.

Pleje- og sundhedspersonale samt frivillige

Pleje- og sundhedspersonale samt frivillige er i direkte kontakt med de ældre. Det er derfor vigtigt, at de er i stand til at støtte dem i brugen af IT teknologi og digitale løsninger.

Hvad bidrager TECHSenior projektet med

  • Research inden for eksisterende læringsprogrammer for ældre, inklusiv fokusgruppe-interviews og case studier
  • Samskabelse (Levende laboratorie), fagligt indhold, kompetencer, læringsmål for de enkelte kursusmoduler. Partner-erfaring i at undervise ældre
  • Udvikling af et kursus for undervisere til anvendelse i undervisningen af undervisere, eller direkte til undervisning af ældre
  • Design, udvikling og afprøvning af workshop og e-læring
  • Gennemførelse af kurserne og evaluering af læringen, både klasserumslæring og e-læring