Ηλικιωμένοι και Τεχνολογία

Ηλικιωμένοι και Τεχνολογία Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια, όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχέως, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται “τεχνολογικά αναλφάβητοι” καθώς δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις. Για το λόγο αυτό, μεγάλοι τεχνολογικοί γίγαντες, όπως η Apple, γυρίζουν και προσπαθούν να προσαρμόσουν τις τεχνολογίες τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όποιος έχει προσπαθήσει να διδάξει στη…